Liselere Geçiş Sistemi LGS Sınavı Hakkında Her Şey!

Öğrenci Rehberi
Eylül 14, 2021

Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı birçok TEOG ardından geçerliliği bulunan bir sınav istemi olarak varlığını sürdürmektedir. İlköğretim ardından lise eğitimi aşaması demektir.

LGS sınavı ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı olarak çok sayıda öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarını genel olarak takip ederek yeni gelişmelere göre sınav giriş işlemleri yapılmalıdır.

LGS Nedir?

Liselere Geçiş Sistemi
Liselere Geçiş Sistemi

LGS 2017-2018 döneminden bu yana yapılan bir sınav sistemidir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yeni uygulama ile ilköğretimden ortaöğretime geçişlerin belirli sıralama ile yapılmasını sağlamaktadır. Bir başka deyişle sınav sisteminin hazırlığı esnasında öğrencilerin temel bazı becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yaş grubu gereksinimleri ve genel eğitim sistemi beklentileri yanında hayat becerilerinin de gelişimine yönelik sınav soruları oluşturulmaktadır. Sonuç olarak beceri temelli bir soru hazırlığının yanında mantık ve muhakeme kaynaklı bir ölçüm söz konusudur. Ancak LGS sorularının hazırlığında şu sorular dikkate alınır:

 • PISA  soruları
 • TIMSS soruları

LGS Başvuru Ücreti Var mı?

MEB kararnamesi gereğince ödeme yapmaksızın öğrenciler kayıtlarını yaptırarak sınava girebilmektedirler. Bu nedenle Lgs sınavı başvurularında okullardan, öğrencilerden bir ücret alınmamaktadır.

Sınava Girmek Zorunlu mudur?

LGS girişi için bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler ortaöğretim eğitimlerine devam etmek istemiyorlarsa, ertelenmesi gereken haller varsa bu sınava girmeyebilirler.

LGS’yi Kazanan Öğrenciler Ne Oluyor?

Liselere Geçiş Sistemi
Kazanan Öğrenciler

LGS puan barajını geçerek başarılı sonuç alan öğrenciler şu lise çeşitlerine başvuru yapabilmektedir:

 • Fen Lisesi
 • Anadolu Lisesi
 • Anadolu İmam Hatip Lisesi 
 • Sosyal Bilimler Lisesi
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seçimlerini yapılabilmektedir.

Puan derecesi ve MEB kılavuz ayrıntılarına göre işlemler devam edecektir. Ancak tablo puan karşılaştırması, kapsamlı değerlendirmeyle tercihler yapılmalıdır. Bu nedenle rehberlik öğretmeni ile iş birliği yapılarak ilerleme kaydedilebilmektedir.

Adrese dayalı okul tercihinde bulunacaklar için de merkezi sınavla öğrenci almayan okullara odaklanılabilir. Bu sınavda eşiğe ulaşamayan öğrencilerle alakalıdır. Gerçeğe en yakın puanın tahmini için LGS Puan Hesaplama aracının kullanılması tavsiye edilmektedir.

LGS Sınav Oturumu Hakkında

Liselere Geçiş Sistemi
Sınav Oturumu

Lgs sınavları oturumları altı derse göre yapılmaktadır. Bir gün içinde iki oturum şeklinde yapılan sınavdaki dersler şu şekildedir:

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
 • Yabancı Dil İngilizce

Sabah oturumu: Sözel bölüm dersleri yer almaktadır. 50 tane soru cevaplanarak başarılı yanıtlar verilmesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak 75 dakika toplam süredir.

Öğlen oturumu: Sayısal dersler temel alınarak 80 dakika için 40 tane uygulanan sorulardır. Sınavın toplamında 90 soru tamamlanmalıdır. Merkezi sınavda oturumlarda sözel sorularda:

 • Türkçe 20 soru
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru
 • Yabancı Dil 10 soru şeklinde dağılıma sahiptir.

Sayısal sorularda ise 20’şer tane Fen Bilgisi ve Matematik soruları yanıtlanmaktadır.

Sınavda Soru Süresi Kaçar Dakika Olmalı?

Sözel sorular ve sayısal sorularda 30 saniye farkla 1,5 ve 2 dakika şeklinde zaman ayrılmalıdır. Ancak bu sürelerden daha çok lgs soruları zamanı lazımsa her soruda yeterli düzeyde bekleme yapılarak çok kayıp yaşanmamalıdır.

Yanlışlar Doğruyu Götürür mü | Öğrenciler Bilmedikleri Sorularda Ne Yapmalı?

LGS girişi yapan öğrenciler 3 yanlış bir doğruyu götürecek şekilde kendilerini ayarlamalıdır.  Bu nedenle bir mazeret sınavı olmaması dolayısıyla yanlış olabilecek soruların üzerinde çok durulmaması gerekir. Sözel sorularda da sayısal sorularda da aynı mantıkla bilinmeyen sorulara geri dönülerek tekrar bakılmalıdır.

TEOG ve LGS Karşılaştırması  

Birçok öğrencinin genel kanaati TEOG sorularının daha kolay LGS’nin ise daha seçici sorulardan oluştuğu yönündedir. Yerleştirme koşulları bakımından bir değişiklik olmamakla beraber şu detaylara önem verilmektedir:

 • Okul başarı puanları 
 • Okul türü
 • Okulların kontenjanı
 • Öğrencilerin ikamet adresleri
 • Kayıt alanı
 • Devam ve devamsızlık durumu bütünsel olarak değerlendirilmektedir.

LGS Sözel Derslerde Başarıyı Artırma Yolları

Sayısal Mantık Konu Dağılımı
Sözel LGS

LGS sınav sonucu öğrenenlerin başarıyla süreci tamamlaması için sözel ve sayısal dersleri bütünde başarıyla sonlandırması gerekir. LGS sözel derslerde başarı kazanılabilmesi için çoktan seçmeli derslerde şunlara önem verebilirsiniz:

 • Dersleri kaçırmadan dikkatle dinlemeye anlamaya çalışmak
 • Anlamadığınız yerleri geçiştirmeden sormak, o anda soramadığınız soruları not alarak diğer zamanlarda sormak
 • Okumaya ve yorum katmaya dayalı ders çalışma sistemi
 • Okuldaki sınıf kalabalıksa, kendi kendinize öğrenmeniz gereken yerlerde konuşarak daha net şekilde konulara hakim olabilirsiniz.
 • Ders tekrarlarına önem vermek
 • Yeni öğrendiğiniz bilgileri pekiştirirken kalıcı sonuçlara odaklanmak
 • Devamlı pratik yapmak, düzenli her gün belirli soru çözümü, aşamalı şekilde soru sayısını artırmak
 • Paragraf sorularında hız kazanmak için gazete, dergi, kitap okuma alışkanlığı
 • Kaynak seçiminde sınava odaklanmalı
 • Eski dönemlerde çıkmış soruların detaylarını iyice öğrenmek
 • Sorunun kendisine odaklanmak ve doğru anlayabilmek faydalı olacaktır.

Sayısal derslerde başarılı olmak için lgs hazırlık sürecinde şu detaylara önem verilmelidir:

 • Soruda ne istendiğini net şekilde algılamak ve bunu formüle dönüştürebilmek
 • Ek çözüm gerektiren sorularda doğru mantıksal çıkarım yapabilmeli
 • Geçmişte çıkan matematik ve fen bilgisi sorularını çözmek
 • Anlaşılmayan yerleri mutlaka anlayana kadar bekletmek
 • Zaman kaybetmemek için her gün artırarak soru çözmek gerekir.

Sınavda Mola Verilir mi?

LGS hazırlık sınavlarında ve LGS esnasında kendinize baskı azaltıcı olacak şekilde 20 saniyelik molalar verebilirsiniz. Gözleriniz çok yorulduysa, aşırı baskı varsa ve zor nefes alıyorsanız, yeniden odaklanmak için derin nefes alıp vermelisiniz. Diyaframdan alınan verilen nefesler doğru düşünmenize katkı sağlayabilmektedir.

Sınavsız Öğrenci Alan Okullar

Sınavsız öğrenci alan okulları seçen kişilerin bir sınav zorunluluğu bulunmamaktadır. MEB açıklamalarını da dikkate alarak başvuru şartlarını yerine getirmiş olmalısınız. Bu koşuldaki okulların ek talepleri olabilmektedir.

Sınav Giriş Belgesi Almak

Öğrenciye teslim edilecek olan giriş belgesi elektronik ortamda fotoğraflı olarak müdürlük tarafından alınmalıdır. Okul müdürlüğü sınav belgesini size öğretmenler aracılığıyla veya doğrudan dağıtabilirler.

Eğitim Hizmetini Evde & Hastanede Alan Öğrenciler

Öğrenciler evde ya da hastanede eğitim alırken sınav tedbir hizmetiyle  LGS sınavına girebilmektedir. Veli veya vasili, okul müdürlüğüne durumu bildirerek talepte bulunmalıdır.

 • Çocuğunda görme yetersizliği olan aileler için bir işlem koşulu bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ile RAM müdürlükleri kapsamında yönlendirmeler yapılacaktır.
 • Çocuğunda işitme yetersizliği olan aileler, okul müdürlüğü veya RAM müdürlükleri kapsamında gereken ortamın hazırlanmasını talep etmelidir.

LGS Yabancı Dil Muafiyeti Nasıl Olur?

Lgs yabancı dil muafiyeti geçerliliği için veli veya vasinin okul müdürlüğüne ekstra durumu bildirmesi gerekmektedir.

 • Otizm spektrum bozukluğu
 • İşitme yetersizliği
 • Zihinsel yetersizlik hallerinde başvuru yapabilmektedirler.

Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrencilerin LGS Başvuru Şartları

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin LGS başvuruları denklik yönetmeliğine göre gerçekleştirilmektedir. MEB Denklik Yönetmeliği kapsamında belgesi kontrol edilen öğrenciler, başvurularını büyükelçilik, konsolosluk binaları üzerinden başvuru yapabilir.

E okul sistemine kaydı olmayan okullardaki öğrenciler sınav giriş belgelerini , verilen tarih aralığında aynı kurumlardan temin edebilecektir. Ancak alınan belgelerin onaylatma süreçlerine dikkat edilmelidir.

LGS’de Başarılı Olmak için Sosyal Hayat Yaşanmamalı mı?

Ortaokul öğrencileri henüz kendilerini yeni keşfetmeye başladıkları zamanlar için bu dönemde sınav hazırlığı ekstra zor olabilmektedir. Dolayısıyla aile ve çevreden gelen manevi destek daha da önemlidir. 

Lgs sonucu istediği liseye yerleşmek isteyen öğrenciler sosyal hayat ve okul dengesini iyi kurmalıdır. Ancak hiç sosyal hayat olmadığı durumlarda devamlı ders çalışmak başarısızlığa neden olabilmektedir. Enerji atmak, daha iyi motive olmak için sorumluluklarınızı planlı şekilde yaparken kendinize de zaman ayırmalısınız. Sonuç olarak sevdiğiniz etkinliklere katılırken derslerinizi aksatmamalısınız.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Yabancı Dil Sınavı (YDS)
10.10.2021
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum