ALES Sınavı Hakkında Her Şey!

Öğrenci Rehberi
Eylül 11, 2021

Sınavlar eğitim hayatımızın her safhasında yer almıştır. Bizde yazımızda ALES sınavı hakkında bilgi vereceğiz.

ALES sınavı pek kişinin son zamanlarda başvurduğu sınavlardan biridir. Çoğunlukla akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği bu sınava talep günden güne artmaktadır. Bizde yazımızda ALES sınavı nedir, bu sınava kimler girebilir, sınav içeriği nedir, sınava nasıl hazırlanmalıdır gibi soruların cevaplarını değerlendireceğiz.

ALES Sınavı Nedir?

Ales nedir
Ales nedir?

İlk Ales sınavı 1997 yılında Lisans Eğitimine Giriş Sınavı (LES) adıyla yapılmaya başlanmıştır. 10 yıl sonra Yükseköğretim Kurulunun 2007 tarihli toplantısıyla öğretim üyeleri dışında öğretim elemanlarını atamak için yapılması gereken sınavla birleştirilerek ALES adını almıştır. ALES’in açılımı akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavıdır. Akademik kariyer hedefleyenlerin girmek zorunda olduğu bir sınavdır. Aynı zamanda ALES sınavı akademik kadrolara (öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisi) atanmak isteyenlerin ve lisansüstü (tezli yüksek lisans) eğitimine başvuru yapacakların başvurduğu bir sınavdır. Tezsiz yüksek lisans programlarında genelde ALES şartı istenmemektedir. Ayrıca yurtdışında lisansüstü eğitim görmek isteyenlerinde bu sınava girmesi zorunludur.

Sınava Kimler Girebilir?

Ales'e Kimler Girebilir
Ales’e Kimler Girebilir

Sınava girebilecek kişiler;

 • Öğrenim gören örgün ve açık öğretim lisans öğrencileri
 • Örgün ve açık öğretim lisans mezunları
 • Yurtdışı denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olanlar bu sınava girebilirler.

ALES Sınav İçeriği

Sınav İçeriği
ALES İçeriği

Sınav 100 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 150 dakikadır. 2018 de alınan bir kararla yılda üç kez yapılması kararlaştırıldı. Bu sınava ÖSYM’nin sitesinde aday işlemleri sayfasından yapabilirler. Sınav ücreti 145 liradır. Sınava başvuru yapıldıktan sonra ödeme gerçekleştirebilirler. Sınav geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkartılmıştır. Bu ALES sınavı her yıl 81 ilde yapılmaktır.

ALES Ne Zaman Yapılıyor?

Ales Ne Zaman
Ales Ne Zaman

Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) yılda üç kez yapılmaktadır. Her aday istediği kadar ALES başvurusu yapabilir. Herhangi bir sınırlama yoktur.

ALES1 Mayıs’ta

ALES2 Eylül’de

ALES3 Kasım’da yapılmaktadır.

Sınava girecek adaylar ÖSYM sınav takviminden sınav tarihleri ve sınav başvuru tarihlerini takip edebiliriler.

ALES sınavındaki değişiklikler

ALES sınavında 2017’de birçok değişikliğe uğramıştır. Önceki sistemde sayısal-1, sayısal-2, sözel-1, sözel-2 alanları vardı. Bu alanların her birinde 40 soru olup toplam soru sayısı 160’tı. Sayısal, sözel yada eşit ağırlık alanlarından lisans programlarına yerleşenler ilgili oldukları alanlardan sınavda sorumlu oluyorlardı. Örneğin sayısal lisans bölümlerinden mezun olmuş bir mühendisin sayısal-1, sayısal-2 ve sözel-1  bölümlerini çözmesi yeterliydi. Yani her adayın üç test kombinasyonuyla toplamda 120 soru çözmesi gerekiyordu. Her aday için birden fazla test kombinasyonu olması ve katsayıların değişkenlik göstermesi ÖSYM’yi yeni düzenlemeler yapmaya itti ve birtakım değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler neler onlara bakalım.

 • 160 olan soru sayısı  50 Türkçe 50 matematik olmak üzere 100 soruya indirildi.
 • Sınav süresi 180 dakika iken 150 dakikaya indirildi. Artık 100 soruya 150 dakika sistemi uygulanmaktadır. Sınav süresi azalsa da soru başına süre artmıştır.
 • Önceki sistemde birden fazla test kombinasyonlarına gidilmekte iken şimdi mezun olunan lisans programının bölümünün katsayısı esas alınmaktadır.
 • Yılda iki kez yapılan ALES sınavı artık yılda üç kez yapılmaktadır.
 • Sınav geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca birden fazla sınava girilmiş ise son 5 yıldaki en yüksek alınan sınavın puanı baz alınır.

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

ales
Puan Türleri

Ales sayısal puanı: 0,75 (sayısal)- 0,25 (sözel)

Sözel puanı:  0,25 (sayısal)- 0,75 (sözel)

Ales eşit ağırlık puanı: 0,50 (sayısal)- 0,50 (sözel)

ALES sınavına girecek adaylar mezun oldukları lisans programının ilgili bölümünden ales puan hesaplaması yapılacaktır. Örneğin sözel lisans bölümünden mezun olanlar katsayı getirisi daha yüksek olan Türkçe bölümünün sorularına ağırlık vermelidir ki aldıkları puan daha fazla olsun. Bunun yanında daha fazla puan almak adına matematik bölümünü ihmal etmemelidirler.

ALES Sınav Konuları

ALES sınavı konuları Türkçe ve Matematik olarak iki ana başlıktan gelmektedir. Fakat her iki bölümde kendi içinde birçok konu barındırıyor. O zaman Türkçe ve matematik alanları hangi konuları içeriyor bunlara bakalım.

ALES Matematik Konuları

Matematik Konu Dağılımları
Matematik Konu Dağılımları
 1. Temel Kavramlar
 2. Çözümleme
 3. Bölme ve Bölünebilme
 4. Asal Çarpanlar, Ebob- Ekok
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
 7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Denklemler
 11. Oran- Orantı
 12. Sayı-Kesir Problemleri
 13. Yaş Problemleri
 14. İşçi-Havuz Problemleri
 15. Hareket Problemleri
 16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
 17. Karışım Problemleri
 18. Kümeler
 19. İşlem
 20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES Geometri Konuları

Geometri Konu Dağılımı
Geometri Konu Dağılımı
 1. Doğruda Açılar
 2. Üçgende Açılar
 3. Uzunluk ve Alan
 4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
 5. Dörtgenler
 6. Çember ve Daire
 7. Analitik Geometri
 8. Katı Cisimler

ALES Sayısal Mantık Konuları

Sayısal Mantık Konu Dağılımı
 1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
 2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri
 3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES Türkçe Konuları

Türkçe Konu Dağılımı
Türkçe Konu Dağılımları
 1. Sözcükte Anlam
 2. Cümlede Anlam
 3. Anlatım Biçimleri
 4. Paragraf
 5. Anlatım Bozuklukları

ALES Mantıksal Akıl Yürütme Konuları

Akıl Yürütme Konu Dağılımı
 1. Şifreleme, Şifre Çözümleme
 2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

ALES Sınavından Kaç Puan Almak Gerekir?

ALES Kaç Puan Gerekli
ALES Kaç Puan Gerekli

Lisansüstü eğitim almak isteyenler en az 55 puan almaları gerekirken tezsiz yüksek lisans yapacaklardan ALES puanı istenmemektedir. Lisans mezunu olup doktora yapmak isteyenler en az 80 puan almaları gerekirken, yüksek lisans yapmış olanların ise en az 55 puan almaları yeterlidir. Akademik kadro başvurularında ise en az 70 puan almak gerekir. Daha önce sınava girdiyseniz veya girmeyi düşünüyorsanız ALES Puan Hesaplama aracımızı kullanarak gerçeğe en yakın puanınızı görebilirsiniz.

ALES Sınavı Hazırlık Süreci Nasıldır?

Sınava Hazırlık Süreci

ALES sınavı akademik eğitimi için kendine has bir sınavdır. Adayların mezun olduğu bölümlere yönelik olmaktan çok mezun olan öğrencilerin tümünün yapabileceği ortalamada sorular üretilmektedir. O zaman nasıl çalışmak gerekir bunu inceleyelim.

ALES Sözel Nasıl Çalışılmalıdır?

Türkçe Nasıl Çalışılır
Türkçe Nasıl Çalışılır

ALES Sözel testi genel olarak paragraf sorularından oluşmaktadır. Özellikle sözel ve eşit ağırlık öğrencileri için paragraf soruları çözmek zorunludur. Bu nedenle uzun paragraf soruları birçok adayı zorlamaktadır. Bunun için ALES’e girecek adaylar bol bol paragraf çözmelidir. Bu sınav aynı zamanda bir anlamda hız sınavıdır. Bu yüzden anahtar kelimelerle çözmek adayların işini epey kolaylaştıracaktır. Ayrıca sözel mantık soruları eleyici özelliği olduğu için bu sorularında doğru çözülmesi adayların lehine olacaktır. Tablo yapma, şifreleme, eşleştirme, sıralama, sorulardaki öncülleri doğru yerleştirme, kümeleme gibi birçok farklı yöntemle çözülen sözel mantık sorularını çıkmış ALES sorularını çözerek pekiştirebilirler.

ALES Sayısal Nasıl Çalışılmalıdır?

Matematik Nasıl Çalışılır

ALES sayısal testi temel matematik işlemleri, geometri ve sayısal mantık sorularından oluşur. Matematik ve geometri genel anlamda soru çözerek gelişir. Bunun için temel, orta, zor olmak üzere aşama aşama  olacak şekilde bol soru ile pekiştirilebilir. Ancak sayısal mantık sorularında ise grafik problemlerini kavramak gerekir. Tek bir grafik sorusu içerisinde birden fazla matematik sorusu harmanlanarak verilir. Sonuç olarak bu durumda matematik konularının geneline hakim olmak adayların işini kolaylaştıracaktır.

ALES başvurusu yapmadan önce üniversitelerin istedikleri sınav puanlarını araştırmak yararlı olacaktır. Belirlenen puana göre hazırlanmak hedefleri belirlemede yardımcı olacaktır.

Sizler için daha önce hazırladığımız ALES Nedir? adlı makalemizi de ziyaret edebilirsiniz.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Yabancı Dil Sınavı (YDS)
10.10.2021
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum